Toimintasuunnitelma 2021 ja talousarvio

Tämä toimintasuunnitelma on laadittu aikaisempaa toimintaamme noudattaen. Suunnitelmassa on huomioitu koronapandemian tuomia rajoituksia ja niistä johtuvia toiminnan muutoksia. Suuria muutoksia ovat Palvelutalo Hopeakotkan tilojen käytön rajoittaminen ja korvaavana tilana Karakappeli. Karatalon korjaustyöt ja mikä on Karatalon kohtalo. Emme tiedä myöskään. kuinka retkiä ja matkoja voi toteuttaa. Alla oleva suunnitelma toteutetaan luovasti.

KARAKALLION ELÄKKEENSAAJIEN VUODEN 2021 TOIMINTASUUNNITELMA                                

YHDISTYKSEN TOIMITILAT JA TOIMINTA
Viikoittaisena kaikille yhteisenä tapaamispaikkana toimii Karakappeli tai Espoon Eläkekotisäätiön Palvelutalo Hopeakotkan ravintolasali.
Musiikki- ja laulukurssin harjoitustilana toimii Karakappeli tai Hopeakotkan kuntosali.
Myös kehonhallinnan kurssi järjestetään Hopeakotkan kuntosalissa.
Lausunta-, sketsi- näytelmä- ja musiikkiryhmä ”Karamimmit” harjoittelee Karakappelilla.
Bocciaa pelataan kesällä Karo kentällä ja talveksi etsimme uuden paikan.

KESKIVIIKKOKERHO
Kaikille yhteiset viikkotapaamiset järjestetään Karakappelilla tai Hopeakotkan ravintolasalissa Kaikki jäsenet ovat niihin tervetulleita. Tavoitteena on tarjota näillä tilaisuuksilla sekä muilla yhdistyksen järjestämillä toiminnoilla seudun eläkeläisväestölle mahdollisuus tulla mukaan sosiaaliseen kanssakäymiseen ja osallistumismahdollisuus virkistävään toimintakykyä ylläpitävään toimintaan. Viikkotapaamisista pyritään muodostamaan miellyttäviä ja mielenkiintoisia yhdessäolon hetkiä. Tilaisuuksia elävöittää hanuristin säestämä yhteislaulu, jäsenten esittämät lausunta- ja muut ohjelmanumerot sekä asiantuntijaluennot.
Keskiviikkokerhossa järjestetään myös arpajaisia, bingoa ja tietokilpailuja. Viikkotapaamiset toimivat myös tiedotustilaisuuksina jäsenistölle. Jäsenistö voi keskustella kerhossa myös ajankohtaisista ja tulevista myös eläkeläisiä koskevista asioista sekä yhdistyksen toiminnasta.
                                                                                                                                             
MUSIIKKI- JA LAULUKURSSI
Kurssi toteutetaan syys- ja kevättoimintakausien aikana keskiviikkoisin Karakappelilla tai Hopeakotkan kuntosalissa. Kurssilaiset toimivat myös keskiviikkotapaamisten yhteislaulujen tukiryhmänä ja esiintyvät muissa tilaisuuksissa mahdollisuuksien mukaan. Kurssit alkavat , kun rajoitukset sallivat.
                                                                                                            
KEHON HALLINNAN KURSSI
Tarjoamme jäsenillemme Hopeakotkan liikuntasalissa fysioterapeutin opetuksella erityisen koulutuksen kaatumisvammojen estämiseksi, tasapainotaidon ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi sekä lihaskunnon säilyttämiseksi. Kurssit alkavat, kun rajoitukset sallivat.                     

LAUSUNTA- SKETSI- NÄYTELMÄ- JA LAULURYHMÄ ”KARAMIMMIT”

Yhdistyksemme ohjelmaryhmä ”Karamimmit” harjoittelee Karakappelilla ja Karatalossa kun se on mahdollista. ”Karamimmit” esiintyvät ryhmänä ja sen lisäksi ryhmän jäsenet esittävät myös sooloesityksinä ohjelmanumeroita keskiviikkokerhossa, yhdistyksen muissa tilaisuuksissa sekä myös muiden järjestämissä tilaisuuksissa mahdollisuuksien mukaan.


 

LIIKUNTATOIMINTA                                                                                                                                         
Bocciaa pelataan kesäkaudella Karo - kentällä ja talvikaudelle etsitään uutta paikkaa.
Lihaskunnon ylläpitoa järjestetään fysioterapeutin ohjaamana toimintana syys- ja kevätkausina Hopeakotkan kuntosalissa.
Jäsenistöä aktivoidaan osallistumaan Espoon kaupungin liikuntakampanjoihin ja EKL:n yhdistysten väliseen liikuntakilpailuihin.                                                                                                          

RETKET                                                                                                                Yhdistyksen järjestämää matkatoimintaa lisätään ja kehitetään edelleen. Tarjoamme ikäihmisille teatteri-, tutustumis-, risteily- ja kylpylämatkoja. Myös Espoon matkailu- ja retkeilykohteisiin tutustutaan.
Jäsenten toivomusten mukaan järjestetään matkoja erilaisiin kiinnostaviin kohteisiin. Matka- ja retkitoiminta käynnistetään kun se on mahdollista.

JUHLAT
Laskiaista vietetään jo perinteeksi muodostuneella laskiaislounaalla.
Joulupuuroa lisukkeineen nautitaan vuoden viimeisenä keskiviikkokerhopäivänä.
Joulujuhla järjestetään perinteen mukaisesti joulukuussa mukavana ohjelmallisena juhlana jouluaterioineen ja tansseineen.

 

YKSINÄISYYDEN TORJUNTAA KUMPPANUUSYHTEISTYÖNÄ KAUPUNGIN KANSSA

Jatkamme aktiivista näkyvää toimintaa toiminta - alueemme asuinalueilta yksinäisyyden uhassa elävien eläkeläisten löytämiseksi ja saadaksemme heidät toimintamme piiriin.
Tätä toimintaa olemme valmiit toteuttamaan suunnitellusti myös yhteistoiminnassa kaupungin kanssa.
                                                                                                               

TIEDOTUSTOIMINTA                                                                                                                              
Välitämme tietoa toiminnastamme ja tapahtumiimme osallistumismahdollisuudesta kertomalla ihmisille suullisesti toiminnastamme, jakamalla kirjallisesti tietoa sekä kertomalla ilmoitustauluilla ja internet- kotisivullamme toiminnastamme mahdollisimman kattavasti. Tarjoamme näin eläkeläisille ja lähiaikoina eläkkeelle siirtyville mahdollisuuden virkistävään ja elinvoimaa ylläpitävään sosiaaliseen toimintaan ja vuorovaikutukseen.

 

KOULUTUSTOIMINTA

Toimihenkilöitä koulutetaan tarvittaessa EKL:n, TSL:n ja Espoon kaupungin järjestämillä kursseilla. Koulutamme harrastustoiminnan vetäjiä ja muita toimihenkilöitä aktiivisen toimintamme edelleen kehittämiseksi.

Tulemme järjestämään jäsenillemme suunnatun Digikoulutuksen, digiloikka – Zoom-videopuhelut WhatsApp jne.

Toiminnan kehittämispäivät, joka on suunnattu hallituksen jäsenille ja kerhojen vetäjille, päivillä tuetaan nykyisiä toimijoita ja kannustetaan uusia ryhtymään kyseisiin tehtäviin. Hallitusta pitää koko ajan uudistua ja harrastus kerhotoimintaa tukea ja laajentaa.
Edellä oleviin olemme saaneet EKL:n rahoitusta.                                                                                                                  

MUU TOIMINTA                                                                                                                             

Jäsenten vuoden aikana esille nostamia uusia toimintaehdotuksia toteutetaan aina kun sitä halutaan ja se on mahdollista. Espoon kaupungin ja Espoon vanhusneuvoston järjestämiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin osallistutaan mahdollisimman suurella joukolla.

Kotisivuille laitetaan Espoon kaupungin ikäihmisille suunnattua toimintaa.

 

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET                                                                             

Sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset järjestetään. Kokousten ajankohdasta ilmoitetaan Karakallion keskiviikkokerhossa, kotisivulla ja Elekkeensaajat -lehdessä
 

VAROJEN HANKINTA                                                                                                                                   

Yhdistyksen toiminta rahoitetaan jäsenmaksuista saaduilla tuloilla, Espoon kaupungin avustuksella ja jäsenten omilla maksuilla. Lisätuloja hankitaan mm. arpajaisilla, bingolla ja myyjäisillä. Yhdistys ottaa vastaan myös lahjoituksia.

 

Karakallion Eläkkeensaajat ry

Talousarvio  1.1.-31.12.2021

 

Tuotot

Jäsenmaksut                                             2900

Kerhotuotot                                              2000

Koulutus                                                    1700

Virkistys ja retkituotot                              2800

Myyjäiset, arpajaiset, bingo                     2350                                                        

Kaupungin avustus                                 3000

Tuotot yhteensä                                       14750

 

Kulut

Kerhokulut                                                3000

Virkistys- ja retkikulut                              4000

Koulutus                                                    1700                               

Toimistokulut                                              500               

Pankki ja postikulut                                     500

Puhelin ja ATK kulut                                    1000                       

Ilmoitus ja tiedotuskulut                           1300

Matkakulut                                                 300

Muistamiset                                                200                                  

Tarjoilukulut                                                200                              

Yksinäisten ikäihmisten löytäminen           500                                    

Jäsenmaksu EKL:lle                                    1450

Muut jäsenmaksut                                      100        

Kulut yhteensä                                        14750

Tulos                                                        0