Karakallion Eläkkeensaajat ry

Karakallion Eläkkeensaajien toimintaa vuonna 2019
 


RETKET
Tarjoamme teatteri-, tutustumis- risteily- ja kylpylämatkoja. Myös Espoon retkeilykohteisiin tutustutaan.

 

MUUTA TOIMINTAA

Yhdistyksen toimitilat ja toiminta
Viikoittaisena kaikille yhteisenä tapaamispaikkana toimii Espoon Eläkekotisäätiön Palvelutalo Hopeakotkan ravintolasali.
Musiikki- ja laulukurssin harjoitustilana toimii Hopeakotkan kuntosali.
Myös kehonhallinnan kurssi järjestetään Hopeakotkan kuntosalissa.
Lausunta-, sketsi- näytelmä- ja musiikkiryhmä ”Karamimmit” kokoontuu Karatalossa.
Uko-bocciaa pelataan kesäkaudella Karakallion uudella Karokentällä tiistaisin klo 10-12 sään salliessa. Kesätaukoa pelaamisessa vietetään heinäkuun alusta 30.7. saakka, jolloin pelaaminen taas käynnistyy tiistaisin 10 - 12.
Sisäbocciaa pelataan syys- ja kevätkausina tiistaisin klo 11.30 - 13.30 Karatalon juhlasalissa.

KESKIVIIKKOKERHO
Kaikille yhteiset viikkotapaamiset järjestetään Hopeakotkan ravintolasalissa keskiviikkoisin klo 13.30-15.30. Kaikki jäsenet ovat niihin tervetulleita. Tavoitteena on tarjota näillä tilaisuuksilla sekä muilla yhdistyksen järjestämillä toiminnoilla seudun eläkeläisväestölle mahdollisuus tulla mukaan sosiaaliseen kanssakäymiseen ja osallistumismahdollisuus virkistävään toimintakykyä ylläpitävään toimintaan. Viikkotapaamisista pyritään muodostamaan miellyttäviä ja mielenkiintoisia yhdessäolon hetkiä.
Tilaisuuksia elävöittää taitavan harmonikan soittajan säestämä yhteislaulu, jäsenten esittämät lausunta- ja muut ohjelmanumerot sekä asiantuntijaluennot.
Keskiviikkokerhossa järjestetään myös arpajaisia, bingoa ja tietokilpailuja. Viikkotapaamiset toimivat myös tiedotustilaisuuksina jäsenistölle. Jäsenistö voi keskustella kerhossa myös ajankohtaisista ja tulevista myös eläkeläisiä koskevista asioista sekä yhdistyksen toiminnasta.


MUSIIKKI- JA LAULUKURSSI
Kurssi toteutetaan toimintakausien aikana keskiviikkoisin klo 12.30 – 13.30 Hopeakotkan kuntosalissa. Kurssilaiset toimivat myös keskiviikkotapaamisten yhteislaulujen tukiryhmänä ja esiintyvät muissa tilaisuuksissa mahdollisuuksien mukaan.

KEHON HALLINNAN KURSSI
Tarjoamme jäsenillemme Hopeakotkan liikuntasalissa fysioterapeutin opetuksella erityisen koulutuksen kaatumisvammojen estämiseksi, tasapainotaidon ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi sekä lihaskuntomme säilyttämiseksi maanantaisin klo 14 - 15.

LAUSUNTA- SKETSI- NÄYTELMÄ- JA LAULURYHMÄ ”KARAMIMMIT”
Ohjelmaryhmä ”Karamimmit” harjoittelee Karatalossa. ”Karamimmit” esiintyy keskiviikkokerhossa, yhdistyksen muissa tilaisuuksissa sekä myös muiden järjestämissä tilaisuuksissa mahdollisuuksien mukaan.
Karamimmit kokoontuu toimintakausina harjoittelemaan järjestysnumeroltaan parillisina viikkoina maanantaisin klo 10 - 11 Karataloon.


LIIKUNTATOIMINTA
Sisäbocciaa pelataan syys- ja kevätkaudella tiistaisin klo 11.30 - 13.30 Karatalossa.
 

Ulko- bocciaa ei pelata toistaiseksi pelikentän puuttumisen johdosta.


Jäsenistöä aktivoidaan osallistumaan Espoon kaupungin liikuntakampanjoihin ja EKL:n yhdistysten väliseen liikuntakilpailuun
 

YKSINÄISYYDEN TORJUNTAA KUMPPANUUSYHTEISTYÖNÄ KAUPUNGIN KANSSA

Lisäämme aktiivista näkyvää toimintaa toiminta - alueemme asuinalueilla yksinäisyyden uhassa elävien eläkeläisten löytämiseksi ja saadaksemme heidät toimintamme piiriin.
Tätä toimintaa olemme valmiit toteuttamaan suunnitellusti myös yhteistoiminnassa kaupungin kanssa.
Pyrimme välittämään tietoa toiminnastamme ja tapahtumiimme osallistumismahdollisuudesta kertomalla ihmisille suullisesti toiminnastamme, jakamalla kirjallisesti tietoa sekä kertomalla ilmoitustauluilla ja internet- kotisivullamme toiminnastamme mahdollisimman kattavasti.

Tarjoamme toiminta – alueemme eläkeläisille ja lähiaikoina eläkkeelle siirtyville mahdollisuuden osallistua järjestämillemme matkoille ja muihin tapahtumiin.

KURSSI- JA KOULUTUSTOIMINTA

Toimihenkilöitä koulutetaan tarvittaessa EKL:n, TSL:n ja Espoon kaupungin järjestämillä kursseilla. Koulutamme harrastustoiminnan vetäjiä ja muita toimihenkilöitä aktiivisen toimintamme edelleen kehittämiseksi.

MUU TOIMINTA

Jäsenten vuoden aikana esille nostamia uusia toimintaehdotuksia toteutetaan aina kun sitä halutaan ja se on mahdollista. Espoon kaupungin ja Espoon vanhusneuvoston järjestämiin kutsutilaisuuksiin ja - tapahtumiin osallistutaan mahdollisimman suurella joukolla.

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET

Sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset järjestetään Hopeakotkassa. Kokousten ajankohdasta toiminnasta ilmoitetaan Karakallion ostoskeskuksen ilmoitustaululla, keskiviikkokerhossa, internet- kotisivulla ja Eläkkeensaaja- lehdessä.

VAROJEN HANKINTA

Yhdistyksen toiminta rahoitetaan jäsenmaksuista saaduilla tuloilla, Espoon kaupungin avustuksella ja jäsenten omilla maksuilla. Lisätuloja hankitaan mm. arpajaisilla, bingolla ja myyjäisillä. Yhdistys ottaa vastaan myös lahjoituksia.