Karakallion Eläkkeensaajat ry

 

YHDISTYKSEN TOIMITILAT JA TOIMINTA
Viikoittaisena kaikille yhteisenä tapaamispaikkana toimii Espoon Eläkekotisäätiön Palvelutalo Hopeakotkan ravintolasali.
Musiikki- ja laulukurssin harjoitustilana toimii Hopeakotkan kuntosali.
Myös kehonhallinnan kurssi järjestetään Hopeakotkan kuntosalissa.
Lausunta-, sketsi- näytelmä- ja musiikkiryhmä ”Karamimmit” kokoontuu Karatalossa.
Bocciaa pelataan kesällä Karokentällä ja talvella Karatalossa.

KESKIVIIKKOKERHO
Kaikille yhteiset viikkotapaamiset järjestetään Hopeakotkan ravintolasalissa keskiviikkoisin klo 13.30-15.30. Kaikki jäsenet ovat niihin tervetulleita.
Tavoitteena on tarjota näillä tilaisuuksilla sekä muilla yhdistyksen järjestämillä toiminnoilla seudun eläkeläisväestölle mahdollisuus tulla mukaan sosiaaliseen kanssakäymiseen ja osallistumismahdollisuus virkistävään toimintakykyä ylläpitävään toimintaan.
Viikkotapaamisista pyritään muodostamaan miellyttäviä ja mielenkiintoisia yhdessäolon hetkiä.
Tilaisuuksia elävöittää hanuristin säestämä yhteislaulu, jäsenten esittämät lausunta- ja muut ohjelmanumerot sekä asiantuntijaluennot.
Keskiviikkokerhossa järjestetään myös arpajaisia, bingoa ja tietokilpailuja. Viikkotapaamiset toimivat myös tiedotustilaisuuksina jäsenistölle. Jäsenistö voi keskustella kerhossa myös ajankohtaisista ja tulevista myös eläkeläisiä koskevista asioista sekä yhdistyksen toiminnasta.


MUSIIKKI- JA LAULUKURSSI
Kurssi toteutetaan toimintakausien aikana keskiviikkoisin klo 12.30 – 13.30 Hopeakotkan kuntosalissa. Kurssilaiset toimivat myös keskiviikkotapaamisten yhteislaulujen tukiryhmänä ja esiintyvät muissa tilaisuuksissa mahdollisuuksien mukaan.

KEHON HALLINNAN KURSSI
Tarjoamme jäsenillemme Hopeakotkan liikuntasalissa fysioterapeutin opetuksella erityisen koulutuksen kaatumisvammojen estämiseksi, tasapainotaidon ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi sekä lihaskuntomme säilyttämiseksi maanantaisin klo 13 - 14.

LAUSUNTA- SKETSI- NÄYTELMÄ- JA LAULURYHMÄ ”KARAMIMMIT”
Ohjelmaryhmä ”Karamimmit” harjoittelee Karatalossa. ”Karamimmit” esiintyy keskiviikkokerhossa, yhdistyksen muissa tilaisuuksissa sekä myös muiden järjestämissä tilaisuuksissa mahdollisuuksien mukaan.
Karamimmit kokoontuu toimintakausina harjoittelemaan järjestysnumeroltaan parillisina viikkoina maanantaisin klo 10 - 11 Karataloon.


LIIKUNTATOIMINTA
Bocciaa pelataan kesällä Karokentällä ja talvella Karatalossa tiistaisin klo 10.00 - 12.00.
Lihaskunnon ylläpitoa järjestetään fysioterapeutin ohjaamana toimintana syys- ja kevätkausina Hopeakotkan kuntosalissa.

Jäsenistöä aktivoidaan osallistumaan Espoon kaupungin liikuntakampanjoihin ja EKL:n yhdistysten väliseen liikuntakilpailuun.

RETKET
Yhdistyksen järjestämää matkatoimintaa lisätään ja kehitetään edelleen.
Tarjoamme teatteri-, tutustumis- risteily- ja kylpylämatkoja. Myös Espoon retkeilykohteisiin tutustutaan.
Jäsenten toivomusten mukaan järjestetään matkoja erilaisiin kiinnostaviin kohteisiin.

 


JUHLAT
Laskiaista vietetään jo perinteeksi muodostuneella laskiaislounaalla.
Joulupuuroa lisukkeineen nautitaan vuoden viimeisenä keskiviikkokerhopäivänä.
Joulujuhla järjestetään perinteen mukaisesti joulukuussa mukavana ohjelmallisena juhlana jouluaterioineen ja tansseineen.

 

YKSINÄISYYDEN TORJUNTAA KUMPPANUUSYHTEISTYÖNÄ KAUPUNGIN KANSSA
Jatkamme aktiivista näkyvää toimintaa toiminta - alueemme asuinalueilla yksinäisyyden uhassa elävien eläkeläisten löytämiseksi ja saadaksemme heidät toimintamme piiriin.
Tätä toimintaa olemme valmiit toteuttamaan suunnitellusti myös yhteistoiminnassa kaupungin kanssa.

 

TIEDOTUSTOIMINTA
Välitämme tietoa toiminnastamme ja tapahtumiimme osallistumismahdollisuudesta kertomalla ihmisille suullisesti toiminnastamme, jakamalla kirjallisesti tietoa sekä kertomalla ilmoitustauluilla ja internet- kotisivullamme toiminnastamme mahdollisimman kattavasti.

Tarjoamme näin eläkeläisille ja lähiaikoina eläkkeelle siirtyville mahdollisuuden virkistävään ja elinvoimaa ylläpitävään sosiaaliseen toimintaan ja vuorovaikutukseen.
 

KOULUTUSTOIMINTA
Toimihenkilöitä koulutetaan tarvittaessa EKL:n, TSL:n ja Espoon kaupungin järjestämillä kursseilla. Koulutamme harrastustoiminnan vetäjiä ja muita toimihenkilöitä aktiivisen toimintamme edelleen kehittämiseksi.

 

MUU TOIMINTA
Jäsenten vuoden aikana esille nostamia uusia toimintaehdotuksia toteutetaan aina kun sitä halutaan ja se on mahdollista. Espoon kaupungin ja Espoon vanhusneuvoston järjestämiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin osallistutaan mahdollisimman suurella joukolla.

 

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET
Sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset järjestetään Hopeakotkassa. Kokousten ajankohdasta ilmoitetaan Karakallion ostoskeskuksen ilmoitustaululla, keskiviikkokerhossa, internet- kotisivulla ja Eläkkeensaaja- lehdessä.

 

VAROJEN HANKINTA
Yhdistyksen toiminta rahoitetaan jäsenmaksuista saaduilla tuloilla, Espoon kaupungin avustuksella ja jäsenten omilla maksuilla. Lisätuloja hankitaan mm. arpajaisilla, bingolla ja myyjäisillä. Yhdistys ottaa vastaan myös lahjoituksia.